CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS TẠI HỘI VIỆT ANH VES

[tintuc]

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS TẠI HỘI VIỆT ANH VES

Là hệ thống kiểm tra Anh Ngữ Quốc Tế (International English Language Testing System ) nhằm đánh giá khả năng sử dụng 4 kỹ năng chính trong tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết. Không có khái niệm thi trượt trong IELTS. Điểm của 4 kỹ năng cộng lại và tính trung bình thành kết quả chung.

Các kỹ năng được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 9. Nhìn chung với số điểm từ 5.5 đến 6.5 thì học viên có đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chương trình Đại Học ở một quốc gia nói tiếng Anh và để tham gia một chương trình trên Đại Học học viên phải đạt số điểm từ 6.5 đến 7.5 điểm.

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS TẠI HỘI VIỆT ANH VES


Các lớp học 5 buổi, 6 buổi / tuần học phí được tính như sau
- Bridge to IELTS, Pre-IELTS .............................................3.100.000 VND/tháng
- IELTS 1, IELTS 2, IELTS 3,  IELTS 4 ...................... 3.300.000 VND/tháng

Các lớp học 2  buổi / tuần, khóa học 4 tháng học phí được tính như sau:
- Bridge to IELTS, Pre-IELTS .............................................1.200.000 VND/tháng
- IELTS 1, IELTS 2, IELTS 3,  IELTS 4 ...................... 1.300.000 VND/tháng

Kiểm tra trình độ: Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra viết và được giáo viên bản ngữ phỏng vấn, nhằm đánh giá đúng trình độ Anh ngữ hiện tại của học viên và chọn khóa học phù hợp.

Giáo trình dạy và học: Học viên sẽ được cung cấp miễn phí toàn bộ giáo trình IELTS phù hợp nhất và cập nhật mới nhất. Thêm vào đó, giáo viên sẽ kết hợp chặt chẽ các tài liệu hỗ trợ và chương trình phòng LAB vào khóa học để giúp cho học viên nâng cao khả năng làm bài và rèn luyện các kỹ năng thiết yếu cho từng phần thi IELTS.

 [/tintuc]

Sản phẩm khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét